ทางร้าน Daisygalz มีนโยบายการให้แลกเปลี่ยน / คืนเงินสินค้าดังนี้

  • หากสินค้ามีตำหนิ มีการชำรุด เนื่องจากเหตุผลทางการผลิต ท่านสามารถติดต่อกับทางร้านเพื่อให้ทางเราเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ได้ทันที โดยสินค้าจะต้องยังไม่ถูกใช้งาน
  • นอกเหนือจากกรณีสินค้าชำรุดหรือมีตำหนิ ทางร้าน Daisygalz ไม่รับเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ทั้งสิ้น